Friday Jul 21, 2023

IDE O PRÁVO - Môže lekár povedať o vašom zdravotnom stave hocikomu? Musí mať váš súhlas?

Je lekár povinný informovať príbuzných pacienta pred nejakým zákrokom a vyžiadať si ich súhlas, ak pacient nie je spôsobilý ho udeliť? Musí dať informácie o prevoze na JIS alebo o operácii, ak už k nim došlo aj bez súhlasu pacienta, pretože išlo o neodkladnú zdravotnú starostlivosť?  Ak je pacient v stave, že je schopný reagovať, musí súhlasiť? Ako je to v prípade, ak pacient potrebuje zákrok a nesúhlasí s ním? Môže udeliť súhlas s liečbou alebo so zákrokom iná osoba? Na aké informácie majú rodičia právo? S akými zákrokmi musia súhlasiť a čo môžu odmietnuť? Môže ma niekto umiestniť do zdravotníckeho zariadenia proti mojej vôli?  Ako je to so súhlasom s darovaním orgánov? 

V relácii Ide o právo odpovedá Katarína Kasalová z advokátskej kancelárie act MPH advocates.

© OUR MEDIA SR a. s. 2020 - 2021. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320